Privacy statement

 

Voor Houtspel.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Indien gewenst kunt u zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Dit kunt u doen via het contactformulier of via info@houtspel.nl.

Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van de bestelling noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw adresgegevens en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Uw adresgegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestelgegevens (zoals aantal, kleur en prijs) van dat moment.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een koopovereenkomst die met ons gesloten is of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo verstrekken wij uw naam en adresgegevens aan de door ons gebruikte vervoerder om de bestelling te kunnen bezorgen. Wanneer u met een creditkaart of vergelijkbaar systeem wilt betalen, geven wij uw kaartgegevens door aan onze bank ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging van persoonsgegevens –SSL verbinding

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Voor betalingen maken we gebruik van geselecteerde partners die via Secure Sockets Layer technologie (SSL) zorgen voor optimale beveiliging van uw betalingsgegevens.

E-mail

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de aan ons toegestuurde gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoekgedrag op de website en zijn daarmee directe input voor de verbetering van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Wij maken voor Houtspel.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina's van deze website wordt meegestuurd en door de browser van uw computer wordt opgeslagen. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om de recent door u bekeken artikelen op het scherm te tonen. Het is mogelijk het gebruik van deze cookies te weigeren. Hierdoor wordt echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperkt en is daardoor niet aan te raden. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze sites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. U wordt daarom aanbevolen om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op. Dit kan via info@houtspel.nl of door middel van het contactformulier.